CPPCC Members Give Financial Aids to Students

08-28

2023

25th August 2023,Mr Andy(CEO) represent Anhui Bida Optoelectronic Technology Co.,Ltd attent the “Hefei Municipal People's Political Consultative Conference Helps Fenghuang Village Love Student Donation Ceremony”.

At the ceremony, Anhui Bida Optoelectronics Technology Co.,Ltd donated school supplies, daily necessities, and scholarships to the needy students, and sincerely wished that every student could succeed in their studies and realize their dreams.

Sản phẩm mới

Liên hệ chúng tôi

Gửi tin nhắn
Bất kỳ câu hỏi của chúng tôi hoặc của chúng tôi máy phân loại màu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ. Cám ơn vì sự quan tâm của bạn!
chào mừng đến với An Huy Bida
Bất kỳ câu hỏi của chúng tôi hoặc của chúng tôi máy phân loại màu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ. Cám ơn vì sự quan tâm của bạn!
   

Nhà

Các sản phẩm

Tin tức

tiếp xúc